X
تبلیغات
زولا
یادداشتهای روزانه
پنج‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1387
وطن یعنی خلیج همیشه فارس

می خواستم در مورد تحریف تاریخ هرمزگان به نشر ادامه مطالب بپردازم ولی اقدام شیطنت برانگیز شرکت گوگل در قرار دادن نام مجهول خلیج عربی در کنار خلیج فارس در نقشه عکسهای گوگل ما را بر آن داشت که ابتدا با کمک همدیگر و با یک اجماع جمعی با این حرکت موذیانه اعتراض نماییم. لطفا به منظور اعتراض به روی آدرس زیر کلیک کنید تا اعتراض خود را به گوش مسئولین شرکت گوگل و جهانیان برسانیم تا آنها بدانند که خون آریایی همچنان در رگهای مردمان این سرزمین جاریست .

http://www.petitiono nline.com/sos02082/p etition-sign.html

جاوید سرزمین کهن ایران و دریای فارس