X
تبلیغات
زولا
یادداشتهای روزانه
یکشنبه 4 فروردین‌ماه سال 1387
نوروز چگونه شکل گرفت؟

انسان از نخستین سالهای زندگی اجتماعی متوجه بازگشت و تکرار برخی از رویدادهای طبیعی یعنی تکرار فصول شد. نیاز به محاسبه در دوران کشاورزی؛ یعنی نیاز به دانستن زمان کاشت و برداشت فصل بندی ها و تقویم دهقانی و زراعی را بوجود آورد. نخستین محاسبه فصل ها بی گمان گردش ماه که تغییر آن آسانتر دیده میشود ؛صورت گرفت.

وبالاخره در نتیجه نارساییها و ناهماهنگی هایی که تقویم قمری با تقویم دهقانی داشت محاسبه و تنظیم بر اساس گردش خورشید صورت پذیرفت. سال در نزد ایرانیان از زمانی نسبتاً کهن به صورت چهار فصل سه ماهه تقسیم گردیده است و همانطور که ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده است ؛ آغاز سال ایرانی از زمان خلقت انسان ( ابتدای هزاره هفتم از تاریخ عالم ) روز هرمز از ماه فروردین بود ؛ وقتی که آفتاب در نصف النهار در نقطه اعتدال ربیعی و طالع سرطان بود.

پیدایش جشن نوروز را به نخستین پادشاهان نسبت می دهند. شاعران و نویسندگان قرن چهارم و پنجم هجری چون فردوسی ؛ عنصری ؛ بیرونی و بسیاری دیگر که منبع تاریخی و اسطورهای آنان بی گمان ادبیات پیش از اسلام بوده ؛ نوروز را از زمان پادشاهی جمشیدمیدانند. در خور یادآوری است که جشن نوروز پیش از جمشید نیز برگزار می شده و ابوریحان نیز با آنکه جشن را به جمشید نسبت می دهد یادآور می شود که " آن روز روز تازه ای بود جمشید عید گرفت؛ اگر چه پیش از آن هم نوروز بزرگ و معظم بود ".

جشن نوروز دست کم یک یا دو هفته ادامه دارد . ابوریحان مدت برگزاری جشن نوروز را پس از جمشید یک ماه مینویسد چون که جمشید در گذشت پادشاهان همه روزهای این ماه را جشن می گرفتند. عیدها را به 6 بخش تقسیم میکردند {5روز نخست را به پادشاهان نسبت می دهند، 5روز دوم را به اشراف ، 5روز سوم را به خادمان ، 5روز چهارم را ندیمان و در باریان ،5روز پنجم رابه توده مردم و 5روز ششم را به برزگران . ولی برگزاری مراسم نوروزی امروزی ، دست کم از پنجه و چهارشنبه آخر سال ودر سیزده بدر پایان می پذیرد. از آداب و رسوم کهن پیش از نوروز باید از پنجه ، چهار شنبه سوری و خانه تکانی یاد کرد.

منبع : http://jaski.blogfa.com